فراموشی رمز عبور

  • * درصورت استفاده از کد ملی لینک به شماره موبایل ثبت نامی با این کد ملی ارسال می شود
  • * درصورت استفاده از تلفن همراه لینک به شماره موبایل ارسال شده فقط دقت فرمایید شماره همراه خود را برای کدملی کسی دیگری استفاده نکرده باشد
  • * درصورت استفاده از ایمیل لینک برای ایمیل شما ارسال می گردد
  • * برای تغییر پسورد اکانت متاویو از کدملی و شماره تلفن استفاده کنید