دوره‌های آموزشی

تحلیل تکنیکال مقدماتی
11 آبان 1398 آقای دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس
12 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد
12 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی
14 آبان 1398 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
نرم افزار متاویو
19 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
تحلیل بنیادی مقدماتی
26 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال پیشرفته
27 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
همایش ماهانه مورخ 29 آبان 98
29 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد و رضایی و نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
مالی رفتاری (روانشناسی بازار) 17 آذر 98
17 آذر 1398 خانم دکتر ایرانی 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
همایش ماهانه مورخ 25 آذر 98
25 آذر 1398 دکتر میرشاه ولد و رادمهر و نوربخش 500,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال مقدماتی9 دی 98
09 دی 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد 8 دی 98
09 دی 1398 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست