دوره‌های آموزشی

تابلوخوانی پیشرفته
27 آبان 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
16 دی 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن
25 دی 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
14 اردیبهشت 1400 مسعود نوربخش 5,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل صنایع پیشرو و سهم های برتر هر صنعت
05 خرداد 1400 مسعود نوربخش 9,500,000 ریال ثبت نام
تحلیل تکنیکال(پیشرفته)
17 خرداد 1400 علی نازک کار 9,500,000 ریال ثبت نام
آپشن ها
25 خرداد 1400 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ثبت نام
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
05 مرداد 1400 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ثبت نام

مشاهده همه

انتهای لیست