دوره‌های آموزشی

همایش ماهانه 29 بهمن 98
29 بهمن 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
همایش ماهانه 29 دی 98
30 دی 1398 دکتر میرشاه ولد و نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
همایش ماهانه مورخ 25 آذر 98
25 آذر 1398 دکتر میرشاه ولد و رادمهر و نوربخش 500,000 ریال دوره به پایان رسیده
همایش ماهانه مورخ 29 آبان 98
29 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد و رضایی و نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست