دوره‌های آموزشی

مالی رفتاری (روانشناسی بازار) 17 آذر 98
17 آذر 1398 خانم دکتر ایرانی 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
مالی رفتاری (روانشناسی بازار)29 بهمن 98
29 بهمن 1398 خانم دکتر ایرانی 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن 29 مرداد 99 ساعت 17 الی 20
29 مرداد 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن
06 آبان 1399 مسعود نوربخش 2,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست