دوره‌های آموزشی

تحلیل تکنیکال مقدماتی24 شهریور 99 ساعت 17 الی 20
24 شهریور 1399 دکتر میرشاه 9,800,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با امواج الیوت 27 مرداد ساعت 17 الی 20
27 مرداد 1399 دکتر میرشاه 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اندیکاتور ایچی موکو 5 مرداد 99 ساعت 17 الی 20
07 مرداد 1399 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با امواج الیوت (24 خرداد 99)
24 خرداد 1399 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اندیکاتور ایچی موکو (11 خرداد 99)
11 خرداد 1399 دکتر میرشاه ولد 3,600,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با امواج الیوت
28 اردیبهشت 1399 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال مقدماتی 20 اردیبهشت 99 ساعت 17 الی 20
21 اردیبهشت 1399 دکتر میرشاه ولد 9,800,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال پیشرفته (7 بهمن 98)
08 بهمن 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال مقدماتی9 دی 98
09 دی 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل تکنیکال پیشرفته
27 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست