دوره‌های آموزشی

آشنایی با اقتصاد و بورس
12 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی
14 آبان 1398 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن 15 دی 98
16 دی 1398 محسن نوربخش 2,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس 2 بهمن 98
02 بهمن 1398 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی (3 اسفند 98)
03 اسفند 1398 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس 7 اسفند 98
07 اسفند 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس 12 اسفند 98
12 اسفند 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی (13 اسفند 98)
13 اسفند 1398 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وتابلو خوانی
17 فروردین 1399 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وتابلو خوانی (17 و 18 فروردین 99) ساعت 14 الی 17
17 فروردین 1399 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وتابلو خوانی
23 فروردین 1399 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وتابلو خوانی (26و 27فروردین 99)
26 فروردین 1399 دکتر میرشاه ولد و آقای نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست