دوره‌های آموزشی

آشنایی با بورس+پنل معاملات
07 دی 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با بورس+پنل معاملات
24 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس+ پنل معاملات
20 آبان 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با بورس و اقتصاد + پنل معاملاتی
29 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس و پنل معاملاتی
13 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس و پنل معاملاتی
06 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی
23 شهریور 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی پیشرفته 18 شهریور ساعت 17الی 20
18 شهریور 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی 16 شهریور 99
17 شهریور 1399 دکتر میرشاه ولد و مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی 1 شهریور 99
01 شهریور 1399 رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی
26 مرداد 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی
19 مرداد 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست