کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

تحلیل صنایع پیشرو و سهم های برتر هر صنعت

05 خرداد الی 19 خرداد 17:00:00 تا 20:00:00 مسعود نوربخش 9,500,000 ریال
درباره دوره

آشنایی با صنعت پتروشیمی و پالایشی،آشنایی با سهام صنعت و لیدرهای آن
آشنایی با عوامل بنیادی موثر بر صنعت
بررسی نوسانات بزرگ و مهم صنعت در دهه اخیر،بررسی قیمت های جهانی مرتبط با صنعت
آشنایی با طرح های توسعه در صنعت،آشنایی کلی با صورت های مالی و نحوه ارزشگذاری
آشنایی با صنعت فلزات اساسی و استخراج معادن،آشنایی با سهام صنعت و لیدرهای آن
آشنایی با عوامل بنیادی موثر بر صنعت
بررسی نوسانات بزرگ و مهم صنعت در دهه اخیر
بررسی قیمت های جهانی مرتبط با صنعت
آشنایی با طرح های توسعه در صنعت
آشنایی کلی با صورت های مالی و نحوه ارزشگذاری
آشنایی با صنعت خودروسازی،آشنایی با سهام صنعت و لیدرهای آن
آشنایی با عوامل بنیادی موثر بر صنعت
بررسی نوسانات بزرگ و مهم صنعت در دهه اخیر
آشنایی با طرح های توسعه در صنعت
آشنایی کلی با صورت های مالی و نحوه ارزشگذاری
آشنایی با صنعت بانکداری،آشنایی با سهام صنعت و لیدرهای آن
بررسی نوسانات بزرگ و مهم صنعت در دهه اخیر
آشنایی کلی با صورت های مالی و نحوه ارزشگذاری
آشنایی با صنعت سرمایه گذاری و چند رشته صنعتی
آشنایی با سهام صنعت و لیدرهای آن،آشنایی با عوامل بنیادی موثر بر صنعت
بررسی نوسانات بزرگ و مهم صنعت در دهه اخیر
آشنایی کلی با صورت های مالی و نحوه ارزشگذاریجزئیات

تاریخ شروعخرداد 05 ساعت 17:00:00

تاریخ پایانخرداد 19 ساعت 20:00:00

ظرفیت30 نفر

درباره کلاس

5جلسه/سه شنبه و چهارشنبه ها

مکان برگزاریمشاهده در نقشه غیرحضوری

دوره های مرتبط

آپشن ها
ِ1400 خرداد 25 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 خرداد 02 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل