کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

تابلوخوانی مقدماتی و مرور سایت TSE

01 اردیبهشت الی 01 اردیبهشت 15:00:00 تا 17:00:00 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
درباره دوره

سر فصل های دوره تابلوخوانی مقدماتی :
آشنایی با سایت tsetmc.com
آشنایی با شاخص ها
آشنایی با آمار معاملات سهم
آشنایی با تابلو سفارشات
آشنایی با تب های صفحه هر سهم

جزئیات

تاریخ شروعاردیبهشت 01 ساعت 15:00:00

تاریخ پایاناردیبهشت 01 ساعت 17:00:00

ظرفیت30 نفر

درباره کلاس

مکان برگزاریمشاهده در نقشه غیرحضوری

دوره های مرتبط

آپشن ها
ِ1400 خرداد 25 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 خرداد 02 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل