کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

آشنایی با نرم افزار متاویو

28 اردیبهشت الی 28 اردیبهشت 15:00:00 تا 18:00:00 مسعود نوربخش رایگان ظرفیت تکمیل
درباره دوره

نحوه دریافت و استفاده از نرم افزار
نمودارهای تحلیلی هر سهم (سرانه خرید و فروش، فدرت خریدار و فروشنده، جریان حقیقی و حقوقی)
نمودارهای تحلیلی صنایع و کل بازار (تجمیع اطلاعات سهام هر صنعت و کل بازار)
فیلتر کردن سهام بر اساس آمار حجم، حقیقی و حقوقی و ...
الگوریتم سازی،بک-تست الگوریتم ها

جزئیات

تاریخ شروعاردیبهشت 28 ساعت 15:00:00

تاریخ پایاناردیبهشت 28 ساعت 18:00:00

ظرفیت30 نفر

درباره کلاس

یک جلسه

مکان برگزاریمشاهده در نقشه آنلاین

دوره های مرتبط

آپشن ها
ِ1400 خرداد 25 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 خرداد 02 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل