کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

آشنایی با اندیکاتور ایچی موکو 5 مرداد 99 ساعت 17 الی 20

07 مرداد الی 20 مرداد 17:00:00 تا 20:00:00 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
درباره دوره

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

 آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)
 بُعد اول اندیکاتور ایچیموکو: بُعد تاریخی بازار یا Chikou Span
بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)
بُعد سوم – بُعد آتی بازار (Senkou A,B): مثالی برای ابر کومو و نگاه کلی به بازار
روش های عملی استفاده و خرید وفروش در بورس

جزئیات

تاریخ شروعمرداد 07 ساعت 17:00:00

تاریخ پایانمرداد 20 ساعت 20:00:00

ظرفیت30 نفر

درباره کلاس

مکان برگزاریمشاهده در نقشه

دوره های مرتبط

تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 خرداد 30 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل
آشنایی با تحلیل تکنیکال(مقدماتی)
ِ1400 خرداد 29 علی نازک کار 8,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
آپشن ها
ِ1400 خرداد 25 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ظرفیت تکمیل