کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

آشنایی با اندیکاتور ایچی موکو (11 خرداد 99)

11 خرداد الی 25 خرداد 17:00:00 تا 20:00:00 دکتر میرشاه ولد 3,600,000 ریال دوره به پایان رسیده
درباره دوره

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

 آموزش اندیکاتور ایچیموکو (آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart)
 بُعد اول اندیکاتور ایچیموکو: بُعد تاریخی بازار یا Chikou Span
بُعد دوم اندیکاتور ایچیموکو: بُعد فعلی بازار (Tenkan Sen و Kijun Sen)
بُعد سوم – بُعد آتی بازار (Senkou A,B): مثالی برای ابر کومو و نگاه کلی به بازار
روش های عملی استفاده و خرید وفروش در بورس

جزئیات

تاریخ شروعخرداد 11 ساعت 17:00:00

تاریخ پایانخرداد 25 ساعت 20:00:00

ظرفیت35 نفر

درباره کلاس

مکان برگزاریمشاهده در نقشه

دوره های مرتبط

تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 مرداد 05 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل
آشنایی با تحلیل بنیادی(مقدماتی)
ِ1400 تیر 08 محمد قبادیان 8,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
آشنایی با تحلیل تکنیکال(مقدماتی)
ِ1400 خرداد 29 علی نازک کار 8,000,000 ریال ظرفیت تکمیل