تحلیل تکنیکال کهمدا 30 تیر 1398
16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی 0 دیدگاه

دیدگاه‌هادر مجموع 0 دیدگاه

برای ثبت دیدگاه وارد شوید و یا ثبت‌نام کنید

مشاهده بیشتر

گزارش‌های دیگر در دسته‌بندی

تحلیل تکنیکال شغدیر 30 تیر 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

تحلیل تکنیکال فخوز 30 تیر 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

تحلیل تکنیکال ورنا 30 تیر 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

تحلیل تکنیکال کهمدا 30 تیر 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

تحلیل تکنیکال ونفت 31 تیر 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

تحلیل تکنیکال تکمبا 1 مرداد 1398

16 مرداد 1399 محمد سجاد اصفهانی

مشاهده بیشتر