جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ذوب 29 اردیبهشت 1398#ذوب 

به شرط گذر از مقاومت 210 اهداف بعدی سهم 250 و 360 خواهد بود .
حمایت : 167
 

printrating
  نظرات کاربران