جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خگستر 28 اردیبهشت 1398#خگستر

به شرط گذر از مقاومت 470 اهداف بعدی سهم 556 و 790 خواهد بود .
حمایت : 300
 

printrating
  نظرات کاربران