جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ثمسکن 27 فروردین 1398#ثمسکن

به شرط عبور از مقاومت 126 هدف بعدی سهم 155 خواهد بود .
حمایت ها : 110 و 90
 

printrating
  نظرات کاربران