جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کپرور 27 فروردین 1398



#کپرور

حمایت : 1600

مقاومت : 2000

 

 


 

print



rating
  نظرات کاربران