جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال حریل 27 فروردین 1398#حریل

به شرط عبور از مقاومت 179 هدف بعدی سهم 200 خواهد بود .
حمایت : 150
 

printrating
  نظرات کاربران