جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وپست 25 فروردین 1398#وپست

حمایت : 185

مقاومت ها : 214 و 230
 


 

printrating
  نظرات کاربران