جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال فرآور 16 بهمن 1397#فرآور
مقاومت محدوده 3000
هدف محدوده 3600
هدف نهایی محدوده 4500
حد ضرر محدوده 2200

 

printrating
  نظرات کاربران