جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کماسه 15 بهمن 1397#کماسه

حمایت ها : 510 و 470 
هدف : 670

 

printrating
  نظرات کاربران