جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال رمپنا 14 مهر 1397#رمپنا 
چنانچه سهم به محدوده 575 برگشت قیمتی نماید با رعایت حد ضرر گزینه ای قابل بررسی خواهد بود
اهداف محدوده 800 - 1100
حد ضرر 470

 

printrating
  نظرات کاربران