جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خکار 7 مهر 1397#خکار

سهم با گذر از سقف قبلی توان رسیدن به سقف کانال را دارد 

هدف محدوده 350-370 خواهد بود .

 

printrating
  نظرات کاربران