جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شبندر 6 مهر 1397#شبندر
مقاومت محدوده 1560
هدف اول محدوده 1800
هدف میان مدت محدوده 2400 الی 2800
حد ضرر 1000

 

printrating
  نظرات کاربران