جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال میدکو 6 مهر 1397#میدکو 
مقاومت محدوده 570
هدف محدوده 670-700
حد ضرر تثبیت زیر 325

 

printrating
  نظرات کاربران