جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وبملت 6 مهر 1397
#وبملت 
مقاومت 210
اهداف محدوده 285 و سپس 390
حد ضرر 145

 

printrating
  نظرات کاربران