جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال پترول 6 مهر 1397#پترول 
مقاومت 240
هدف محدوده 340
حد ضرر 175

 

printrating
  نظرات کاربران