جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خبهمن 24 اردیبهشت

خبهمن حمایت قوی خط روند صعودی معتبر وکف کانال وواگرایی مثبت والگوی هارمونیک صعودی ،شواهد رشد هستند .اهداف پیش بینی شده اندوحدضرر90... 

printrating
  نظرات کاربران