جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شاخص کل 23 اردیبهشت

شاخص کل طبق تحلیل قبل حمایت 95500 از دست رفت وبه نظر سروشانه سقفی تشکیل شده که هنوز به هدف ریزش خود نرسیده واحتمالا حرکت اخیر پول بک(برگشتی به سمت خط گردن)هست وریزش بیشتری درانتظار شاخص هست. شاخص درنزدیکی مقاومت می باشد. 

printrating
  نظرات کاربران