جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ودی 19 اردیبهشت

ودی (نمودارهفتگی) مدت زمان زیادی است (حدوددوسال ونیم)که سهم درون کانال نزولی درحال ریزش بوده است.,ولی باعبور قیمت از سقف کاناال(115 تومان)می توان انتظار اهداف پیش بینی شده راداشت وحتی بالاتر....وباتوجه به اینکه کف های ماژور اخیر بالاتر از کف ماژور قبلی خورده... احتمال عبور از مقاومت ها وورود سهم به روند صعودی زیاد می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران