جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ورازی 15 فروردین

ورازی باتوجه به حمایت معتبروواگرایی مثبت می توان انتظار افزایش قیمت هست. حدضرر130 

 


 

printrating
  نظرات کاربران