جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال سشرق 15 فروردین

سشرق درنمودارهفتگی روی حمایت تاریخی قوی قرارگرفته وپس از مدتی کف سازی باتوجه به شواهد رشد احتمال شروع موج صعودی میان مدت هست.حدضرر70...

 


 

printrating
  نظرات کاربران