جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال زنجان 15 فروردین

زنجان باتوجه به موج شماری الیوت درنمودارهفتگی به نظر می رسد سهم درانتهای موج اصلاحی 2 از موج صعودی 3 بلند مدت می باشد ودرنمودارروزانه نیز واگرایی مثبت والگوی هارمونیک صعودی مشاهده می شود وانتظار رشد خوبی درمیان مدت باحد ضرر90 می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران