جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کساوه 7 فروردین

کساوه حمایت تاریخی 180 تومان وواگرایی مثبت والگوی هارمونیک صعودی مشاهده می گردد واهداف پیش بینی شده اند.

 


 

printrating
  نظرات کاربران