جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال رانفور 15 اسفند

رانفور درابتدای روند صعودی میان مدت می باشد وبه نظر می رسد از مقاومت برای رسیدن به اهداف بالاتر عبور کرده است.

 


 

printrating
  نظرات کاربران