جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ورنا 13 اسفند

ورنا باتوجه به حمایتهای موجود ،وواگرایی مثبت می توان انتظار رسیدن به اهداف پیش بینی شده راداشت بارعایت حد ضرر 75 تومان..

 


 

printrating
  نظرات کاربران