جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خساپا 12 اسفند

خساپا حمایت قوی وواگرایی های مثبت همچنین تشکیل دوالگوی هارمونیک صعودی قوی شواهد رشد هستند واهداف پیشبینی شده مشخص شده اند.

 


 

printrating
  نظرات کاربران