جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال غشهداب 12 اسفند

غشهداب حمایت کف کانال صعودی وحمایتی تاریخی وواگرایی مثبت می تواند از شواهد رشد باشد وهدف فعلی 200 پیش بینی شده است. 

 


 

printrating
  نظرات کاربران