جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شبهرن 14 بهمن

شبهرن زیاد شدن شیب صعود وحمایت قوی مشاهده می شود .بارعایت حد ضرر1200 می توان انتظار اهداف پیش بینی شده وحتی بالاتر رانیز داشت .

 


 

printrating
  نظرات کاربران