جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شیراز 15 بهمن

شیراز باتوجه به نمودارهفتگی عبور از مقاومت 300 اتفاق مهمی است واحتمالا شاهد رشد پرقدرتی خواهیم بود .اما درنمودارروزانه باتوجه به حمایت سهم به شرط تداوم افزایش قیمت درروزهای آینده ،می توان انتظار عبور از 300 راهم داشت.

 

printrating
  نظرات کاربران