جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال خراسان 14 بهمن

خراسان مجدداروی حمایت قرارگرفته وباتوجه به زیاد شدن شیب صعود وهدف کانال بزرگ می توان هدف 830 وحتی بالاتر رانیز پیش بینی کرد. 

 


 

printrating
  نظرات کاربران