جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال پتایر 14 بهمن

پتایر نزدیک حمایت قوی وشواهد صعود دیده می شود(واگرایی مثبت والگوی هارمونیک صعودی)هدف فعلی پیش بینی شده است. 

 


 

printrating
  نظرات کاربران