جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کسرا 17 دی

کسرا عبور از مقاومت قوی 350 اتفاق مهمی می باشد وپس از آن اهداف به ترتیب پیش بینی شده اند... 

 


 

printrating
  نظرات کاربران