جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال مفاخر 18 دی

مفاخر واگرایی های مثبت زمان وقیمت روی حمایت کف کانال صعودی.... 

printrating
  نظرات کاربران