جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال وتوکا 20 دی

وتوکا به نظر می رسد درحال آماده شدن برای صعود میان مدتی می باشد ولی درحال حاضر بامقاومت 100 درگیر می باشد وسطح ریزش بعد86 تومان می باشد. 

 


 

printrating
  نظرات کاربران