جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال بالبر 18 دی

بالبر کف کانال بلند مدت صعودی وافزایش تقاضا... به نظر می رسد مدتی کف سازی کند ودرمیان مدت اهداف پیش بینی شده اند. 

printrating
  نظرات کاربران