جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال غگلستا 19 دی

غگلستا واگرایی مثبت روی حمایتهای قوی ودرحال خروج از کانال نزولی می باشد. اهداف به ترتیب پیش بینی شده اند. 


 

printrating
  نظرات کاربران