جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ونفت 20 دی

ونفت ازنگاهی بلند تر درقیمت 150 حمایتهای قوی دارد وعبور از هریک از مقاومت های پیش بینی شده می تواند شواهد رشد میان مدت رافراهم کند.

 


 

printrating
  نظرات کاربران