جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کسرام 6 دی

کسرام پس از شروع حرکت صعودی میان مدت از کف کانال صعودی به خط میانی برخورد کرد وشاهد اصلاح بودیم ومجددا به حمایت رسیده ...باعبوراز قیمتهای 320 و370 می توان انتظار ادامه روندصعودی حتی تاقیمتهای فراتراز500jتومان رانیز داشت.


 

printrating
  نظرات کاربران